Træning til kaproning

Klubben stillede både og instruktører til rådighed for ansatte ved Landbrugsstyrelsen, i.f.m. træning til firmakaproning