Rofarvand og tips

Klubbens daglige rofarvand

Grænse mod nord:

Linien Naldtang - Lønsømade - Nordborg Roklub

Grænse mod syd:

Sønderborg Slot

Vær opmærksom på følgende forhindringer:

  • Ud for flyvepladsen: Stor styrbordsbøje - skal respekteres - kan dog passeres indenom ved højvande.
  • Ud for Arnkilsøre: Mange store sten. Hold god afstand.
  • I Mjelsvig er der en stor lav grund, sejlrenden skal følges.
  • Landgang ved Ballebro: Gå vinkelret ind på stranden syd for færgelejet, så tæt på færgelejet som muligt.                          Afstand max 25 m. Der er mange store sten længere mod SØ.
  • Vandski-klubbens bane i inderfjorden skal respekteres.

Pas på sten i farvandet - se billeder og tekst under kortet

 
 
 
Ved den sydlige indsejling til Osbæk Vig/Sebbelev Nor, vær opmærksom på en lige række af sten der går ca. 100 m ud i vandet.

 
 
 
Lige nord for Osbæk Vig/Sebbelev Nor, men syd for Sebbelev Skov, ligger der 3-4 store sten ca. 50 - 100 m ude. Hold godt udkig - den yderste er kun synlig ved lavvande.

Grillplads ved Katholm / Stolbro

Vejr og vind: