Indmeldelsesblanket

Skal indeholde dit fulde navn, postadresse, e-mail adresse, telefonnummer, samt din fødselsdato.(udfyldes evt. via smartphone i klubben i fællesskab med instruktør/-erne).

Blanketten bliver sendt til kassereren som er den der administrerer medlemslisten. Du får snarest muligt pr. e-mail tilsendt kontingent opkrævningen indeholdende klubbens betalingsoplysninger, m.m.