Bestyrelsen

Formand

Tommy Trip

Tlf. 22 25 99 00           formand[snabel_a]augustenborg-roklub[punktum]dk

Ansvarsområder:

 

 • Repræsenterer klubben ved eksterne møder og arrangementer
 • Repræsenterer klubben ved firmaarrangementer og PR
 • Står for talerne ved hhv. standerhejsning og standerstrygning
 • Indkalder til og afholder årlig ordinær generalforsamling samt evt ekstraordinære generalforsamlinger
 • Udfærdiger årsberetning til forelæggelse på generalforsamlinger
 • Ansøger fonde om tilskud
 • Koordinerer aktiviteter sammen med aktivitetsudvalget

Kasserer

Jesper Christensen
Tlf. 21 77 41 68
             
kasserer[snabel_a]augustenborg-roklub[punktum]dk

Ansvarsområder:

 

 • Rettidig betaling af modtagne regninger samt tilsvarende sørge for at klubben modtager tilgodehavende beløb
 • Daglig bogføring og afslutning af årsregnskab
 • Fremlæggelse af årsregnskab på generalforsamlinger
 • Udfærdige forslag til årsbudget, til forelæggelse for den samlede bestyrelse
 • Sørge for at klubben modtager de offentlige tilskud, den er berettiget til
 • Opkræve kontingent
 • Ansvar for kaffekassen
 • Opdatere og ajourføre medlemslisten til opsætning på opslagstavlen samt uploade til hjemmesiden
 • Udfærdige medlemsliste med charge til opsætning på opslagstavlen 
 • Indrapportering til DFfR, DIF og kommunen m.m.
 • Varetage klubbens forsikringsforhold
 • Tage mod indmeldelse af nye medlemmer
 • Tage mod udmeldelse af medlemmer
 • Administration af medlemmernes adgang til klubhuset 
 • Salg af rotøj
 • Indkøb af nåle, emblemer og lign
 • Kontaktperson for gæsteroere

Rochef

Pia Blom
Tlf. 22 99 16 82

Ansvarsområder:

 

 

 • Indstilling til den samlede bestyrelse af medlemmer til deltagelse i korttursstyrmandskursus
 • Afholdelse af korttursstyrmandskurser
 • Indstilling til den samlede bestyrelse af medlemmer til deltagelse i langtursstyrmandskurser
 • Instruktion af nye roere i samarbejde med instruktørerne
 • I samarbejde med instruktørerne godkende, når kaniner er friroet
 • Kontrol af redningsveste
 • Gravering af pokaler
 • Sørge for at der løbende er tilstrækkeligt med nye rojournaler i klubben
 • Udfærdigelse af vagtplan for rovagter

Materiel- og husforvalter

Jan Schøning Gregersen

Tlf. 40 33 44 19
 
Ansvarsområder:

 

 

 • Vedligeholdelse af både og materiel
 • Oprettelse og koordinering af vedligeholdelseshold
 • Vedligeholdelse fast bro
 • Søsætning/optagelse/vedligeholdelse af flydebro
 • Kontaktperson ved bådtransport, lån/leje af trailer og forsikring
 • Kontaktperson for gæsteroere
 • Indkøb af reservedele
 • Kontaktperson ved udlån af klubbens materiel og både til andre klubber/roere fra andre klubber
 • Vedligeholdelse af klubhus
 • Vedligeholdelse af romaskiner(ergometre)
 • Ansøger om kørselstilladelser hos Naturstyrelsen

Sekretær

Michael Jensen
Tlf. 40 15 66 51
  

Ansvarsområder:

 

 

 • Være referent ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger
 • Udfærdige mødereferater og rundsende disse til bestyrelse, suppleanter og webmaster 
 • Udarbejde liste over rengøringshold for toiletter og klublokale
 • Varetage PR i samarbejde med formanden
 • Udfærdige Ro-info og artikler til Sport & Fritid

1. Suppleant

Flemming Frank

Tlf. 50 74 74 30

Ansvarsområder:

2. Suppleant

Charlotte Jervelund

Tlf. 28 15 20 68

Ansvarsområder:

 

 

 • Udfærdige månedlig rostatistik, der videresendes til Webmaster til uploadning på hjemmesiden