Bestyrelsen

Formand

Vilhelm Schmidt

Tlf. 74 47 21 49 - mobil 22 95 68 81

formand(@)augustenborg-roklub.dk

Ansvarsområder:

 • Repræsenterer klubben ved eksterne møder og arrangementer.
 • Kontaktperson for gæsteroere, firmaarrangementer og PR.
 • Står for talerne ved hhv. standerhejsning og standerstrygning.
 •  Holder styr på mærkedage.
 •  Indkalder til bestyrelsesmøder med en frist på 14 dage. (De enkelte bestyrelsesmedlemmer indgiver punkter til dagsordenen senest 1 uge før berammet møde)
 • Indkalder til og afholder årlig ordinær generalforsamling samt evt. ekstraordinære generalforsamlinger.
 • Udfærdiger årsberetning til forelæggelse på generalforsamlinger.
 • Ansøger om kørselstilladelser hos Naturstyrelsen.
 • Ansøger fonde om tilskud.
 • Koordinerer aktiviteter sammen med aktivitetsudvalget.

 

Kasserer

Jesper Christensen
Tlf.: 21 77 41 68

kasserer(@)augustenborg-roklub.dk

Ansvarsområder:

 • Rettidig betaling af modtagne regninger samt tilsvarende sørge for at klubben modtager tilgodehavende beløb
 • Daglig bogføring og afslutning af årsregnskab
 • Fremlæggelse af årsregnskab på generalforsamlinger
 • Udfærdige forslag til årsbudget, til forelæggelse for den samlede bestyrelse
 • Sørge for at klubben modtager de offentlige tilskud, den er berettiget til
 • Opkræve kontingent
 • Ansvar for kaffekassen
 • Opdatere og ajourføre medlemslisten til opsætning på opslagstavlen samt uploade til hjemmesiden 
 • Indrapportering til DFfR, DIF og kommunen m.m.
 • Varetage klubbens forsikringsforhold
 • Tage mod indmeldelse af nye medlemmer
 • Tage mod udmeldelse af medlemmer
 • Salg af rotøj
 • Indkøb af nåle, emblemer og lign
 • Kontaktperson for gæsteroere

Rochef

Susanne Aarup Dahse
Tlf. 20 96 97 40

 

Ansvarsområder:

 • Indstilling til den samlede bestyrelse af medlemmer til deltagelse i korttursstyrmandskursus
 • Afholdelse af korttursstyrmandskurser
 • Indstilling til den samlede bestyrelse af medlemmer til deltagelse i langtursstyrmandskurser
 • Instruktion af nye roere i samarbejde med instruktørerne
 • Udfærdige månedlig rostatistik, der videresendes til Webmaster til uploadning på hjemmesiden
 • I samarbejde med instruktørerne godkende, når kaniner er friroet
 • Udfærdige medlemsliste med charge til opsætning på opslagstavlen
 • Gravering af pokaler
 • Gæstekontakt
 • Sørge for at der løbende er tilstrækkeligt med nye rojournaler i klubben
 • Udfærdigelse af vagtplan for rovagter

Materiel- og husforvalter

Jan Schønning Gregersen
Tlf.: 40 33 44 19
 

 

Ansvarsområder:

 • Vedligeholdelse af både og materiel
 • Oprettelse og koordinering af vedligeholdelseshold
 • Vedligeholdelse fast bro
 • Søsætning/optagelse/vedligeholdelse af flydebro
 • Kontaktperson ved bådtransport, lån/leje af trailer og forsikring
 • Indkøb af reservedele
 • Kontrol af redningsveste
 • Kontaktperson ved udlån af klubbens materiel og både til andre klubber/roere fra andre klubber
 • Administration af medlemmernes adgang til klubhuset
 • Vedligeholdelse af klubhus

Sekretær

Sussi Meier
Tlf. 28 49 97 31

 

 

Ansvarsområder:
 

 • Være referent ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger
 • Udfærdige mødereferater og rundsende disse til bestyrelse og suppleanter, samt  opsætte et eksemplar på opslagstavlen i klubhuset 
 • Udarbejde liste over rengøringshold for toiletter og klublokale
 • Varetage PR i samarbejde med formanden
 • Udfærdige Ro-info og artikler til Sport & Fritid


 

1. Suppleant

Flemming Frank

Tlf. 50 74 74 30

2. Suppleant

Hanne Kjeldbjerg

Tlf. 60 84 01 64